Polski Związek Kendo


kendo · iaido · jodo

15. Zgruowanie Iaido i Jodo z Murakami Sensei

Już za tydzień, we Wrocławiu, rozpoczyna się 15. Zgruowanie Iaido i Jodo z Noataka Murakami Sensei (Kyoshi 8 dan Jodo, Kyoshi 7 dan Iaido). Wszystkie informacje dostępnę są na stronie: https://www.murakamisenseiseminar.pl/home

Tags: ,