Polski Związek Kendo


kendo · iaido · jodo

Kominikat Zarządu PZK w sprawie koronawirusa

Drogie Koleżanki i Koledzy, uprzejmie informujemy, że w następstwie spotkania przedstawicieli Związków Sportowych z Minister Sportu Panią Danutą Dmowską-Andrzejuk w sprawie rozprzestrzeniania się koronawirusa, jakie miało miejsce w dniu dzisiejszym, Zarząd Polskiego Związku Kendo podjął następującą decyzję:

Odwołuje się wszystkie zaplanowane w Kalendarzu PZK zawody do 30.04.2020 włącznie. Nowe daty dla Mistrzostw Polski Kendo Juniorów i Młodzieży zostaną podane w zależności od rozwoju sytuacji, odrębnym komunikatem.

PZK rekomenduje odwołanie dużych zgrupowań na poziomie klubowym.

PZK rekomenduje wszystkim zawodnikom rozważenie odwołania zagranicznych wyjazdów na zgrupowania i zawody.

Z życzeniami zdrowia,

Zarząd Polskiego Związku Kendo