Polski Związek Kendo


kendo · iaido · jodo

Przygotowanie do powrotu do treningów Kendo

Proponujemy lekturę artykułu z Kendo Jidai traktującego o przygotowaniach jakie możemy robić w zaciszu naszych domów, które przygotują nas do powrotu do treningów.

Kendo Jidai link