Polski Związek Kendo


kendo · iaido · jodo

Zgrupowanie Jodo PZK - 2-3.10.2021 Poznań

Komisja Jodo Polskiego Związku Kendo wraz z Klubem Meishinkan Poznań pragną zaprosić na zgrupowanie Jodo w Poznaniu.
Prowadzący: Łukasz Machura 5dan Jodo

Pełne informacje: https://bit.ly/3z8LwTY
Formularz zgłoszeniowy: https://bit.ly/3D5mes8