Polski Związek Kendo


kendo · iaido · jodo

Zaproszenie do udziału w 5tej edycji Międzynarodowego Turnieju Kendo Vratislavia Cup 2022, Wrocław

 

 (ENGLISH VERSION BELOW)

 Zapraszamy zawodników do wzięcia udziału w Międzynarodowym Turnieju Kendo Vratislavia Cup - Wrocław 2-3 lipca. Rozpoczęcie turnieju dn. 2-ego lipca 2022 r (sobota) godz.9.00 w hali sportowej Politechniki Wrocławskiej ul.Chełmońskiego 16, we Wrocławiu. Organizatorem turnieju jest Wrocławskie Stowarzyszenie Kendo przy wsparciu Polskiego Związku Kendo. To już piąta edycja turnieju i pierwsza po okresie epidemii. W tym roku Patronat Honorowy turnieju objęła Ambasada Japonii w Polsce oraz Prezydent miasta Wrocławia, a patronat medialny m.in. TVP. Wysoki poziom sportowy wydarzenia będzie udziałem najlepszych polskich zawodników, przedstawicieli klubów zagranicznych oraz renomowanych sędziów międzynarodowych. W ramach turnieju odbędą się też egzaminy na stopnie mistrzowskie Kendo.

 

Dla uczestników przewidziano wiele atrakcji:

 

  • Turniej poprzedzony zostanie wspólnym treningiem w piątek, 1 lipca 2022: w godz. 19.30 - 22.00 w sali ośrodka Hotelu GEM, ul.Mianowskiego 2B we Wrocławiu. Trening poprowadzi Sensei Valter Pomero (7 DAN),
  • Zróżnicowane pakiety startowe oraz kategorie startowe (m.in OPEN kobiet Dan/Kyu, turniej mężczyzn, konkurencja drużynowa),
  • Możliwość zdawania na stopnie mistrzowskie,
  • Sayonara party oraz poczęstunek sushi w czasie zawodów.

 

Rejestracja trwa do 26.06.2022!!!. Zawodników zachęcamy do pilnego zapisywania się poprzez formularz on line: Formularz Zapisy.

 

Rejestracja na egzaminy DAN do 25.06.2022.

 

Zapraszamy do śledzenia stron związanych z wydarzeniem, są tam wszelkie szczegóły, dotyczące m.in. programu, noclegów itp:

 

FaceBook (https://fb.me/e/3d5SBAhfS)

vratislaviacup.pl

kendo.wroclaw.pl

www.kendo.pl

 

 

Invitation

for the 5th edition of International Kendo Tournament Vratislavia Cup 2022

 

We invite players to take part in the International Kendo Vratislavia Cup Tournament - Wrocław on July 2-3. Start of the tournament on July 2, 2022 (Saturday), 9.00 a.m. in the sports hall of the Wrocław University of Technology, at Chełmońskiego 16, in Wrocław. The tournament is organized by the Wrocław Kendo Association with the support of the Polish Kendo Association. This is the 5th edition of the tournament and the first one after the epidemic. This year, the Honorary Patronage of the tournament was taken by the Japanese Embassy in Poland and the Mayor of Wrocław, and the media patronage by TVP. The high sports level of the event will be attended by the best Polish players, representatives of foreign clubs and renowned international judges. As part of the tournament, there will also be exams for Kendo master degrees.

 

There are many attractions for the participants:

 

  • The tournament will be preceded by a joint training session on Friday, July 1, 2022: from 19.30 - 22.00 in the center of the GEM Hotel, Mianowskiego 2B Street in Wrocław. The training will be conducted by Sensei Valter Pomero (7 DAN),
  • Diverse starting packages and starting categories (including Dan / Kyu women's OPEN, men's tournament, team competition),
  • Possibility to apply for master's degrees,
  • Sayonara party and sushi during the competition.

 

 

Registration is open until June 26, 2022 !!!. We encourage competitors to sign up as soon as possible via the online form: Registration Form.

 Registration for DAN examination is open until June 25, 2022.

We invite you to follow the pages related to the event, there are all the details, including program, accommodation etc:

 

FaceBook (https://fb.me/e/3d5SBAhfS)

vratislaviacup.pl

kendo.wroclaw.pl

www.kendo.pl