Dyscypliny

STOPNIE

System nadawania stopni w kendo przewiduje zdawanie egzaminów przed komisją złożoną z ekspertów kendo.

Stopnie uczniowskie kyu (od 10 do 6)
Im niższa cyfra tym wyższy stopień). Nadawane są przez komisję złożoną z co najmniej trzech posiadaczy stopnia 1 dan. Zakres wymagań wobec egzaminowanych i kryteria oceny ich umiejętności są ustalane lokalnie.

Stopnie uczniowskie kyu (od 5 do 1)
Wymagana jest znajomość podstaw kendo, wybranych form kata, umiejętności prawidłowego zachowania się podczas ćwiczeń i w walce. Komisja egzaminacyjna, delegowana przez krajową organizację kendo, składa się z 3 posiadaczy co najmniej stopnia 3 dan.

Stopnie mistrzowskie dan (od 1 do 3)
Im wyższa cyfra tym wyższy stopień). Ich nadanie wymaga uznania umiejętności przez komisję złożoną z ekspertów kendo. Oceniana jest poprawność wykonania elementów technicznych, technika i taktyka walki, znajomość i odpowiednia dla danego poziomu poprawność wykonania form kata. Egzamin zawiera test pisemny. Kryterium wiekowym dopuszczenia do egzaminu na 1 dan jest ukończone 14 lat.

Yudansha 

 

 

Egzamin na stopień  Kwalifikacje egzaminatorów  Liczba egzaminatorów
1 dan   minimum 4 dan   5
2 dan   minimum 5 dan   5
3 dan   minimum 5 dan   5

 

 

 

 

 

Stopnie mistrzowskie dan (od 4 do 7)
Są to stopnie instruktorskie. Ich nadanie wymaga uznania umiejętności przez właściwą komisję sędziowską (patrz tabela). Oceniane jest rozumienie kluczowych pojęć i zasad obowiązujących w kendo, znajomość pełnego zakresu technik, umiejętność prowadzenia zajęć i metodyki nauczania oraz sędziowanie.

Egzamin na stopień  Kwalifikacje egzaminatorów  Liczba egzaminatorów
4 dan   minimum 6 dan   7
5 dan   minimum 7 dan   7
6 dan   minimum 7 dan   7
7 dan   minimum 7 dan   7

 

 

 

 

 

 

Stopnie mistrzowskie 8 dan

Są to stopnie trenerskie. Wymagana jest biegła znajomość teorii i praktyki kendo, oceniany zostaje dorobek szkoleniowy i pedagogiczny, znajomość historycznego rozwoju szermierki kendo, rozumienie istoty różnic pomiędzy różnymi szkołami i stylami, itp.

Stopnie 9 - 10 dan
Są stopniami honorowymi, nadawanymi za wybitne zasługi dla rozwoju kendo. Od 2000 roku ZNKR (Wszechjapońska Federacja Kendo) wstrzymała nadawanie stopni powyżej 8 dan.

Stopnie w kendo podlegają centralnej rejestracji w Międzynarodowej i Europejskiej Federacji Kendo. Egzaminy są odpłatne. Wysokość opłat egzaminacyjnych ustalana jest we właściwym czasie przez krajową organizację kendo, na podstawie przepisów Międzynarodowej i Europejskiej Federacji Kendo.

Oprócz stopni dan i kyu nadawane są również rangi instruktorom kendo. Wyróżnia się ich 3 poziomy: renshi, kyoshi i hanshi.

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA
AKTUALNOŚCI
45 lat Kendo w Polsce

W drugi weekend grudnia 2018 roku, w Krakowie zebrała się grupa kilkudziesięciu praktyków kendo i iaido żeby razem świętować 45 lat praktykowania kendo

Zapisz się do naszego newslettera. Co miesiąc najświeższe informacje ze świata kendo