IAIDO


Drużynowy Mistrz Europy 2014 i 2015

Broń treningowa

  • Bokken (bokuto) - drewniany miecz
  • Iaito - stopowy lub stalowy, tępy miecz treningowy
  • Shinken - prawdziwy, ostry miecz

Ubiór treningowy

  • Hakama - szerokie, plisowane spodnie
  • Montsuki - tradycyjna bluza z herbem japońskim mon
  • Iaigi - bluza do ćwiczeń iaido
  • Obi - szeroki na 6 lub 8 cm pas
  • nakolanniki

Typowymi kolorami hakama/iaigi są w iaido biały i czarny.

Jeśli zainteresowała Cię sztuka walki jaką jest iaido zachęcamy do skontaktowania się z najbliższym klubem lub sekcją klubu zrzeszonego w Polskim Związku Kendo. Listę klubów i sekcji można znaleźć w zakładce PZK.

Odwiedź stronę internetową, fanpage na Facebook lub skontaktuj się z klubem telefonicznie. Pozwoli Ci to uzyskać informację o naborach, godzinach oraz dokładnej lokalizacji treningów, a także zorientować się podstawowych zasadach funkcjonowania klubu. 

Większość klubów iaido dysponuje sprzętem dla początkujących, na pierwszy trening będzie więc potrzebny jedynie wygodny strój sportowy oraz miękkie nakolanniki.

Pamiętaj! Iaido jest sztuką walki bez żadnych ograniczeń wiekowych, nigdy nie jest za późno żeby zacząć ćwiczyć.

Do zobaczenia na treningach!

Spośród wielu wartościowych szkół iaido (np. Muso Shiden Ryu, Muso Jikiden Eishin Ryu, Tamiya Ryu, Hoki Ryu itd.), opanowanie których uniemożliwiają tempo i warunki współczesnego życia, dla pożytku ćwiczących kendo opracowano formy zsyntetyzowane, oddające istotę iaido i pozwalające na zrozumienie podstawowych technik stosowanych w różnych szkołach. W 1968, a następnie w 1977 roku dwie komisje złożone z jedenastu mistrzów miecza stowarzyszonych w Zen Nippon Kendo Renmei (All Japan Kendo Federation) połączyło podstawowe techniki różnych szkół w 7, później w 10, a w końcu w 12 form. Tych 12 kata odzwierciedla podstawy władania mieczem. Jednakowoż zrozumienie najgłębszej istoty tej sztuki umożliwia dopiero intensywny trening starych szkół, w których prawdziwy duch iaido przejawia się w całej pełni.

Iaido jest japońską odmianą szermierki prowadzonej przy użyciu miecza. Jest zarazem jedną z japońskich sztuk walki określanych wspólnym mianem budo.

Początki iaijutsu, znanej też pod nazwą battojutsu, jako realnej sztuki walki zaistniały wraz z wysubtelnieniem się sztuki wytwarzania mieczy, co stworzyło przesłanki rozwoju nowych błyskawicznych technik dobywania broni. Tradycja iaido, przekazywana z pokolenia na pokolenie szermierzy, swój największy rozwój zawdzięcza twórczym dokonaniom Hayashizaki Jinsuke Shigenobu, który około 400 lat temu stworzył pierwszą usystematyzowaną szkołę iaijutsu, wznosząc tę umiejętność na wyżyny pozwalające na uznanie jej za samodzielną sztukę walki. W późniejszym czasie rozwinęło się wiele różnych szkół, spośród których niewiele przetrwało do dnia dzisiejszego.

W odróżnieniu od sztuki kendo, gdzie przeciwnicy stają naprzeciwko siebie, uzbrojeni w bambusowe miecze shinai, gdzie okoliczności szermierczego pojedynku (sposoby i miejsca ataku) są ściśle określone regulaminami, a zawodnicy są chronieni przez solidne protektory, iaido jest pojmowane jako sztuka walki prawdziwym mieczem z całą różnorodnością akcji zaczepnych możliwych do zastosowania przez potencjalnego, atakującego znienacka przeciwnika.

Podkategorie

Zawody Iaido

Od 2003 roku polscy zawodnicy biorą udział w Mistrzostwach Europy Iaido. Od 2007 roku organizowane są Mistrzostwa Polski Iaido.

 

Mistrzostwa Europy Iaido      Mistrzostwa Polski Iaido