.

Informacje dot. statusu Polskiego Związku Kendo oraz możliwości prowadzenia treningów Kendo w świetle obecnych obostrzeń

 1. Status PZK jako Związku Sportowego
  1. Co się stało: Decyzją Sądu Administracyjnego z dnia 11.08.2020 PZK straciło status Polskiego Związku Sportowego, automatycznie zmieniając status na Związek Sportowy jako Związek Stowarzyszeń.

  2. Dlaczego to się stało: 

   1. Status został utracony z powodu ustawy   o sporcie z  10 czerwca 2010 roku, która wymusiła na Polskich Związkach Sportowych przedstawienie zaświadczenia o przynależności do organizacji uznawanej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. 

   1. Jako iż Międzynarodowa Federacja Kendo (FIK) nie jest uznawana przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, nie spełniamy powyższego wymogu. Od 2012 roku PZK odwoływało się od tej decyzji, natomiast w 2020 roku stała się ona wiążąca. 

  1. Co to oznacza w praktyce?

   1. Nie zmieniamy nazwy naszego związku. Pozostajemy, w nazwie, Polskim Związkiem Kendo.

   2. W teorii, jako Związek Sportowy bez statusu Polskiego Związku Sportowego, nie mamy wyłączności na prowadzenie Kendo w Polsce.

   3. W praktyce, pozostajemy jedynym związkiem sportowym Kendo w Polsce rozpoznawanym przez Europejską Federację Kendo, Międzynarodową Federację Kendo oraz Japońską Federację Kendo. Członkostwo w tychże Federacjach pozwala nam na organizowanie egzaminów na stopnie uczniowskie oraz mistrzowskie w Kendo, Iaido i Jodo.

   4. Reprezentacje narodowe naszych dyscyplin tracą status oficjalnej Kadry Narodowej - pozostają oficjalnymi reprezentacjami naszego Związku Sportowego na szczeblu krajowym.

   5. Zalecamy zwracać uwagę na brak statusu Polskiego Związku Sportowego, przy uchwałach Ministerstwa oraz pozyskiwania świadczeń finansowych - często status Polskiego Związku Sportowego jest ważnym wymogiem decyzyjnym. 

  2. Jakie dalsze działania w tej kwestii prowadzone są rząd oraz przez PZK? 

   1. W listopadzie 2019 roku, powstała poprawka do ustawy o sporcie, która mówi, że pomimo braku uznania danego związku przez MKOl, minister może zadecydować w formie rozporządzenia o statusie PZS. Podczas ostatniego posiedzenia Komisji Sportu w Sejmie, Pani wiceminister ds. Sportu oświadczyła, iż prowadzone w tej sprawie są prace studyjne, natomiast w świetle obecnej sytuacji krajowej, nie potrafią ocenić kiedy wyjdzie rozporządzenie Ministra o liście PZS.

   2. Jako PZK, kontynuujemy działania wspierające powyższy proces - naszym celem jest maksymalne przyspieszenie powrotu do statusu Polskiego Związku Sportowego

 1. Możliwości trenowania Kendo w świetle najnowszych obostrzeń 

  1. W świetle powyższych informacji, o utracie statusu Polskiego Związku Sportowego, oraz regulacji w obszarze sportu oryginalnie do 17 stycznia, następnie przedłużonych do 31 stycznia (link poniżej), z punktu widzenia PZK, nie istnieje możliwość prowadzenia treningów Kendo w normalnej formie, do odwołania. Link do rozporządzenia: https://www.gov.pl/web/sport/nowe-regulacje-w-obszarze-sportu-do-17-stycznia-2021 

  2. Równocześnie, zachęcamy Kluby Kendo, Iaido oraz Jodo do organizowania zastępczych treningów w alternatywnych formach, zgodnych z obecnymi wytycznymi sanitarnymi, jak np. treningi online. 

 

Równolegle do powyższej informacji, w ciągu najbliższych dni PZK prześle podsumowanie obecnych planów oraz działań w sferze sportowej, w perspektywie nadchodzących tygodni oraz miesięcy. 

 

Zarząd PZK