.

PZK 1973 - 1989

Pojawienie się kendo w Polsce, a także jego dynamiczny rozwój w latach 70'tych zawdzięczamy panu Takao Mizushima, Japończykowi, który jako absolwent i stypendysta Uniwersytetu Waseda w Tokio przyjechał do Polski studiować historię gospodarki naszego kraju. Razem z podręcznikami do nauki polskiego języka i historii przywiózł w swoim bagażu dwa komplety zbroi i kilka bambusowych mieczy, służących do uprawiania japońskiej szermierki kendo, swego ulubionego sportu. Posiadał wówczas stopień zaledwie 1 dan, lecz jego wielkie serce do kendo oraz młodzieńczy zapał krzewienia w szerokim świecie samurajskiej tradycji i sportu z niej się wywodzącego, przewyższał skalę przyznawanych w Japonii stopni.

W roku 1992, w warszawskim klubie "Wojownik" powstała pierwsza w Polsce prywatna sekcja kendo, założona przez Grzegorza Wyciszkiewicza.

Pierwsza polska dziecięca sekcja kendo powstała w roku 1993 w Warszawie, kierowana przez Arkadiusza Izdebskiego. Kolejne grupy dziecięce powstawały w połowie lat dziewięćdziesiątych w Morągu, Poznaniu i Ostrowie Wlkp. Dziś młodzi miłośnicy kendo trenują we większości polskich ośrodków, częściowo w ramach odrębnych UKS-ów. 

W grudniu 1993, z inicjatywy Macieja Łapińskiego, byłego zawodnika z Gdyni, powstała sekcja w Morągu, którą z powodzeniem kieruje on do chwili obecnej.

W latach 1993-1995 przebywali w Polsce dwaj japońscy woluntariusze JOCV/JICA, pan Hanaki Iwao, 4 dan kendo, 2 dan iaido oraz pan Nakao Kenichi, 4 dan kendo, którzy wspomagali polskich instruktorów kendo w ich pracy szkoleniowej.

Tags: ,

W styczniu 2000 prowadzenie zajęć w ośrodku kendo w Morągu rozpoczął pan Hiroshi Sasada (4 dan kendo, 3 dan iaido), woluntariusz JOCV/JICA, którego polscy kendocy zaprosili do Polski, aby poprowadził pracę z polskimi dziećmi i młodzieżą zajmującą się kendo. Pan Sasada odwiedza systematycznie wszystkie polskie ośrodki kendo, pomagając polskim instruktorom w prowadzeniu treningów.

W maju 2000 odwiedził Polskę jeden z niewielu obecnie posiadaczy najwyższego obecnie stopnia w kendo, pan Suekichi Nagashima - 9 dan hanshi. Przybył na czele delegacji, w której uczestniczyły również dwie mistrzynie kendo, Akemi Hirobe i Rie Sato, obie panie w stopniu 7 dan kendo.

Również w maju 2000 zawiązał się Komitet Założycielski Polskiego Związku Kendo, który podjął w UKFiS (Urzędzie Kultury Fizycznej i Sportu) ponowne starania o utworzenie związku sportowego, i które znów okazują się mało skuteczne.

Rok 2001 obfitował w wyjątkowo korzystne dla polskiego kendo wydarzenia.

18 stycznia 2001 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe. W załączniku nr 1 tego rozporządzenia wreszcie wpisano kendo. Był to wiec duży, choć jeszcze nie pełny sukces, jako że zostały pominięte takie dyscypliny pokrewne kendo, jak iaido, jodo i naginata-do, czyli inne rodzaje japońskiej szermierki, również uprawiane w naszym kraju. Korzystniejsze byłoby umieszczenie kendo w załączniku nr 2, wyszczególniającym całe dziedziny sportu, składające się z pokrewnych sobie dyscyplin. Krajowe związki kendo większości państw świata obejmują również pozostałe odmiany szermierki japońskiej, szczególnie iaido i jodo.

W ciągu roku 2001 powstały dwie nowe sekcje terenowe PKK, we Wrocławiu (założona przez Marcina Małeckiego i Wiesława Biela) oraz w Bydgoszczy (założona przez Tomasza Marcysiaka i Pawła Kiełpikowskiego). Został także zarejestrowany klub sportowy kendo w Olsztynie, założony przez Mariusza Wiala, byłego zawodnika sekcji z Morąga. Swój akces do PKK zgłosiła również sekcja kendo działająca przy Centrum Kultury Japońskiej w Szczecinie, stowarzyszeniu kulturalnym, utworzonym w 1997 roku przez Shinichiego i Kingę Hirao. Pokaźnie rozrósł się również Uczniowski Klub Sportowy „Kendo-Łódź”, który utworzył dwie dodatkowe, liczne filie w łódzkich szkołach. W ten sposób rok 2001 zamknął się bilansem 20 działających dojo z liczbą ok. 300 osób ćwiczących kendo i iaido w całej Polsce.

W styczniu 2002 roku powstała kolejna sekcja terenowa PKK, w Bielsku-Białej. W mieście tym już wcześniej, na przełomie lat dziewięćdziesiątych, działała grupa osób ćwiczących kendo, która jednak z biegiem czasu przerwała swoją działalność. Sekcja bielska została reaktywowana pod wpływem starań Adriana Karasiewicza, Karola Bindy i Krzysztofa Czarneckiego.

W lutym, z połączenia dwu opolskich grup, Iaidokai Opole i Opolskiej Sekcji Kendo PKK powstało nowe wspólne dojo, pod nazwą Stowarzyszenie Kendo i Iaido „Daisho”.

Trwają też intensywne poczynania mające na celu uruchomienie kilku nowych sekcji: m.in. w Gorzowie Wlkp., Grudziądzu, Świnoujściu i na Śląsku.

XXII Indywidualne Mistrzostwa Polski, Łódź, 21–23.03

1. Mariusz Wial (Olsztyn)

2. Maciej Murzyniec (Kraków)

3. Rafał Jaśtak (Kalisz)

XV Drużynowe MP, Bielsko-Biała, 9–11.05

1. Warszawskie Stowarzyszenie Kendo

2. UKS Kendo Łódź

3. Krakowski Klub Szermierzy, Sekcja Kendo