.

rok 2000

W styczniu 2000 prowadzenie zajęć w ośrodku kendo w Morągu rozpoczął pan Hiroshi Sasada (4 dan kendo, 3 dan iaido), woluntariusz JOCV/JICA, którego polscy kendocy zaprosili do Polski, aby poprowadził pracę z polskimi dziećmi i młodzieżą zajmującą się kendo. Pan Sasada odwiedza systematycznie wszystkie polskie ośrodki kendo, pomagając polskim instruktorom w prowadzeniu treningów.

W maju 2000 odwiedził Polskę jeden z niewielu obecnie posiadaczy najwyższego obecnie stopnia w kendo, pan Suekichi Nagashima - 9 dan hanshi. Przybył na czele delegacji, w której uczestniczyły również dwie mistrzynie kendo, Akemi Hirobe i Rie Sato, obie panie w stopniu 7 dan kendo.

Również w maju 2000 zawiązał się Komitet Założycielski Polskiego Związku Kendo, który podjął w UKFiS (Urzędzie Kultury Fizycznej i Sportu) ponowne starania o utworzenie związku sportowego, i które znów okazują się mało skuteczne.

W maju 2000 roku zawiązał się Komitet Założycielski Polskiego Związku Kendo, który podjął w UKFiS (Urzędzie Kultury Fizycznej i Sportu) ponowne starania o utworzenie związku sportowego.

We wrześniu tego samego roku z inicjatywą utworzenia kolejnej polskiej sekcji kendo, tym razem w Opolu, wystąpił Eryk Murlowski, wielki sympatyk kendo, od lat zajmujący się zgłębianiem tajników koryu jujutsu.

W listopadzie odbył się Walny Zjazd PKK, na którym wybrano nowe władze Komisji. Na zjeździe tym w poczet PKK przyjęto członków dwóch organizacji iaido: Polskiego Stowarzyszenia Iaido, utworzonego przez Krzysztofa Górnickiego w Opolu, a także grupy działającej wówczas pod nazwą Iaidokai Opole i ćwiczącej pod kierunkiem Roberta J. Kraca. Obydwie organizacje wywodziły się z aikido. Również w Opolu powstała odrębna grupa, ćwicząca kendo. Jej twórcą był Marcin Małecki, który po przeprowadzce w 2001 roku do Wrocławia również w tym mieście utworzył sekcję kendo.

W tym samym czasie powołano Radę ds. Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki, organ opiniodawczo-doradczy UKFiS, któremu powierzono rozwiązanie większości problemów występujących w polskim świecie budo, w tym m.in. wypracowanie odpowiednich uregulowań organizacyjno-prawnych, standaryzację poziomu szkolenia i imprez oraz dbałość o wysoki poziom moralny i etyczny środowiska. W skład Rady powołano również prezesa Polskiej Komisji Kendo, Włodzimierza Małeckiego. Działalność RDSSW w stosunkowo krótkim czasie przyniosła wymierne efekty.

Osiągnięcia sportowe 2000

  • W lipcu 2000 polska reprezentacja w składzie: Artur Hessel, Maciej Łapiński, Mariusz Wial i Jarosław Wolny wywalczyła tytuł wicemistrzowski w IX Międzynarodowych Mistrzostwach Węgier.
  • W październiku tego samego roku Artur Hessel zajął drugie miejsce w Międzynarodowym Pucharze Pragi.