Polski Związek Kendo


kendo · iaido · jodo

Warszawa - Ōshūkan

Ōshūkan Dojo
Grupa sympatyków PZK
Iaido, Jodo