Polski Związek Kendo


kendo · iaido · jodo

Komisja Dyscyplinarno-Arbitrażowa

  • Rafał Jaśtak
  • Andrzej Malkiewicz
  • Marta Tryniszewska