Polski Związek Kendo


kendo · iaido · jodo

Komisja Rewizyjna

  • Adam Ziółkowski
  • Aleksandra Polok
  • Artur Machowski