.

EKF/FIK Seminarium Sędziowskie w Brukseli

W dniach 1-3 lutego, w Brukseli odbyło się Seminarium Sędziowskie organizowane przez Europeran Kendo Federation oraz International Kendo Federation. W seminarium wzięło udział prawie 100 sędziów, podzielonych na 2 grupy, 20 zawodników z Europy i 6 zawodników z Japonii. Z grupy czerwonej wyłoniono sędziów na najbliższe Mistrzostwa Euroby w Belgradzie. Polskę reprezentować będą Andrzej Kustosz Sensei oraz Artur Hessel Sensei. 

Delegacja ZNKR przekazała uczestnikom wiele cennych informacji. Zarówno Sędziowie jak i zawodnicy otrzymali od Sensei wiele cennych rad i uwag dotyczących Kendo. W seminarium wzięło udział siedmiu sędziów oraz troje zawodników z Polski: Andrzej Kustosz, Artur Hessel, Mariusz Wial, Rafał Jaśtak, Bartosz Barylski, Krzysztof Bosak, Natalia Maj  oraz Agnieszka Wial, Joanna Labak, Maurycy Kaczor. 

Dodatkowo miło nam poinformować, że Joanna Labak zdała egzamin na 4 dan! 

Andrzejowi, Arturowi i Joannie serdecznie gratulujemy!