.

rok 2001

Rok 2001 obfitował w wyjątkowo korzystne dla polskiego kendo wydarzenia.

18 stycznia 2001 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe. W załączniku nr 1 tego rozporządzenia wreszcie wpisano kendo. Był to wiec duży, choć jeszcze nie pełny sukces, jako że zostały pominięte takie dyscypliny pokrewne kendo, jak iaido, jodo i naginata-do, czyli inne rodzaje japońskiej szermierki, również uprawiane w naszym kraju. Korzystniejsze byłoby umieszczenie kendo w załączniku nr 2, wyszczególniającym całe dziedziny sportu, składające się z pokrewnych sobie dyscyplin. Krajowe związki kendo większości państw świata obejmują również pozostałe odmiany szermierki japońskiej, szczególnie iaido i jodo.

W ciągu roku 2001 powstały dwie nowe sekcje terenowe PKK, we Wrocławiu (założona przez Marcina Małeckiego i Wiesława Biela) oraz w Bydgoszczy (założona przez Tomasza Marcysiaka i Pawła Kiełpikowskiego). Został także zarejestrowany klub sportowy kendo w Olsztynie, założony przez Mariusza Wiala, byłego zawodnika sekcji z Morąga. Swój akces do PKK zgłosiła również sekcja kendo działająca przy Centrum Kultury Japońskiej w Szczecinie, stowarzyszeniu kulturalnym, utworzonym w 1997 roku przez Shinichiego i Kingę Hirao. Pokaźnie rozrósł się również Uczniowski Klub Sportowy „Kendo-Łódź”, który utworzył dwie dodatkowe, liczne filie w łódzkich szkołach. W ten sposób rok 2001 zamknął się bilansem 20 działających dojo z liczbą ok. 300 osób ćwiczących kendo i iaido w całej Polsce.

W październiku 2001 roku odbyła się druga edycja turnieju kendo „Baltic Cup” w Szczecinie, tym razem w obsadzie międzynarodowej. W ten sposób, po kilkunastu latach przerwy, z inicjatywy Jarosława Romackiego i Daniela Demkiewicza, wznowiono w Polsce rozgrywanie turniejów międzynarodowych.

W listopadzie dotarła do nas pomyślna wieść o zezwoleniu na utworzenie Polskiego Związku Kendo, podpisanym przez Prezesa UKFiS, Mieczysława Nowickiego. Kongres Założycielski PZKendo odbył się w Warszawie, 9 grudnia 2001 roku. Wybrano wówczas zarząd w składzie: Włodzimierz Małecki – prezes, Arkadiusz Izdebski i Maciej Łapiński – wiceprezesi, Witold Nowakowski – sekretarz generalny, Konrad Szczepara – skarbnik, Leszek Lipecki i Krzysztof Górnicki – członkowie.

Uwieńczeniem owocnego roku była grudniowa wizyta delegacji ZNKR (w składzie: Yutaka Furuta – 8 dan kendo hanshi, Katsuo Endo – 8 dan kendo kyoshi, Minoru Makita – 8 dan kendo kyoshi, Naoki Ueki – 7 dan kendo kyoshi, 8 dan iaido kyoshi, Hiroyuki Shioiri – 7 dan kendo kyoshi, Masahide Kawano – 7 dan kendo kyoshi). Delegacja mistrzów odwiedziła Warszawę i Łódź, prezentując kendo i iaido, przeprowadzając szkolenia oraz egzaminy na stopnie dan. Jedyną smutną okolicznością, zbiegającą się w czasie z tym wydarzeniem, była konieczność pożegnania wolontariusza JICA-JOCV, Hiroshiego Sasady, który po spędzeniu dwóch lat w Polsce, musiał powrócić do ojczystego kraju.